Важно за фармацевтичните фирми01/03/1998

По време на Националния симпозиум по ендокринология от 10 до 12 юни т.г. в столицата ще бъде организирана изложба на фармацевтични фирми. Предлагат се различни форми на участие: изложбен щанд, разпространение на рекламни материали, отпечатване на реклами в програмата и сборника с резюмета, гост-лекар, промоция на фармацевтична продукция, демонстрация на апарат или медикамент и др.

Подробности за условията за участие можете да научите от председателя на Българското дружество по ендокринология: София 1303, ул. “Д. Груев” 6; тел. 87.14.97 или 987.72.01 (вътр. 201), факс 87.41.45.