Предстои IV национален симпозиум01/03/1998

От 10 до 12 юни 1998 година в кинозалата на Военно - медицинската академия в столицата ще се състои IV национален симпозиум по ендокринология “”Академик Ив. Пенчев” на тема “Ендокринни заболявания и сърдечно-съдова система”.

Тематиката на симпозиума обхваща:

хормонална регулация на сърдечно-съдовата система;

промени в сърдечната морфология и функция при ендокринни заболявания;

ендокринни хипертонии;

ендокринни фактори в атерогенезата;

диабетни ангиопатии;

тиреотоксично сърце;

терапия на сърдечно-съдовите усложнения при ендокринни заболявания.

Ще бъдат изнесени пленарни доклади и устни съобщения. Предвижда се и постерна сесия.

В работата на симпозиума ще вземат участие ендокринолози, интернисти, кардиолози, ангиолози, педиатри, физиолози, морфолози и други специалисти. Очаква се да участват около 300 лекари от цялата страна.

По време на симпозиума ще бъде организирана и изложба на фармацевтични фирми.