ПОЗНАТ РЕФРЕН НА НОВ ГЛАС


dd 01/03/1998

Тип 1 диабет (бета-клетъчна деструкция, обичайно водеща до абсолютен инсулинов недостиг) Имунно-медииран диабет. Тази форма е резултат от клетъчно-медиирано автоимунно разрушаване на бета-клетките на панкреаса. Маркерите за имунна деструкция включват автоантитела срещу островните клетки (ICA), инсулинови автоантитела (IAA), автоантитела срещу декарбоксилазата на глутаминовата киселина (GAD 65), автоантитела срещу тирозин фосфатазите IA-2 и IA-2b. Когато се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.