Опитен екип осъществява НОВА ИДЕЯ01/03/1998

Става дума за екипа на отделението по ендокринология в V градска болница в столицата със завеждащ д-р Наталия ВЕЛЕВА и колежките й старши ординатор д-р Годулянова и ординаторите д-р Манолова, д-р Иванова и д-р Чолакова - всичките с по две спецалности: вътрешни болести и ендокринология. И за осъществения от тях курс по практическа диабетология за участъкови лекари. Ето какво разказа по този повод д-р Велева:

Екипът на отделението по ендокринология в V градска болница (отляво надясно):

д-р Годулянова, д-р Манолова, д-р Велева, д-р Чолакова и д-р Иванова

Курсът по практическа диабетология за участъкови лекари беше наша инициатива - да обърнем внимание и на хората, които ще се занимават с голяма част от пациентите с диабет и които, по едни или други причини, за момента са до известна степен пренебрегнати в обучението за грижа на тези пациенти.

Отнася се най-вече за участъкови терапевти с и без специалност по вътрешни болести, за специалисти по обща медицина и за всички други, които работят в мрежата. Затова в рамките на редовните занимания за обучение на диабетиците, които непрекъснато са в ход, решихме пробно от месец декември да организираме много кратък курс по практическа диабетология.

Курсът продължава два дни и половина. За негова основа послужи курсът в Стино Мемориъл Хоспитъл по практическа диабетология, както и набралият вече опит петдневен курс, предназначен за колеги извън столицата - било за ендокринолози, било за интернисти, които завеждат ендокринни кабинети, но които се интересуват от проблемите на практическата диабетология. Такъв курс при нас се провежда от преди две години и през него са преминали една значителна бройка от лекари - 47.

С оглед и на бъдещото им развитие, вниманието и предложението за участие в новосъздадения курс беше насочено към участъковите терапевти от поликлиниките,

които са на директно обслужване от ендокринологичния кабинет и отделение в болницата. По такъв начин смятаме, че ще се задълбочат връзките и сътрудничеството между тези звена и ще се повиши равнището на грижата към пациентите с диабет.

С най-голямо желание да посещават курсовете ни в момента са терапевтите от VIII поликлиника в квартал “Надежда” - за четири месеца са дошли седем души от тях, по двама в група, както и колегите от вътрешното отделение на ХХVI поликлиника в “Люлин”, които въз основа на новото райониране вече са в района на нашата болница. Нашето внимание беше насочено също така и към поликлиники, като ХХIII например, където имат голям брой пациенти и несигурна ендокринна помощ.

Защо правим всичко това, въпреки че никой не ни задължава, въпреки че тази дейност не е обвързана с някакви договори с никого и не е вписана в длъжностните ни характеристики? Правим го просто защото искаме да работим по нов начин, с нов стил и желание да откликваме на практическите потребности на хората. Изключително много уважаваме лекарите, които само със слушалка и с писалка трябва да се справят с проблемите и най-вече с хроничните заболявания в поликлиниките. Ние сме с чудесни впечатления от тези колеги и смятаме донякъде за свое морално задължение да проявим внимание към тях и да ги обучаваме на неща, до които те нямат начин да се доберат и информират.

И още нещо, което е много важно.За разлика от всичките курсове на Стино и на други клиники, в нашия курс теоретическата част, защото такава има макар и с практическа насоченост, е съчетана с виждане на колкото може повече пациенти с диабет в стационара. Пациенти, постъпили за лечение по един или друг проблем, пациенти, които се налага да бъдат консултирани и които лежат в другите клиники на многопрофилната болница, или наши стари пациенти, които по някакъв повод ни търсят отново за съдействие или за помощ. Така че това е една чудесна възможност да се пречупят новите тенденции,

новите виждания за грижите към диабетика с непосредствената практическа работа в едно звено. Надяваме се по такъв начин бъдещото ни сътрудничество да бъде по-ефективно и с по-голямо развитие.

Към курса се проявява значителен интерес. Дори колеги, които само са чули за него, питат по телефона дали могат да се запишат. Засега нямаме никакви изисквания: нито възрастови, нито за специалности, не искаме пари - курсът е напълно безплатен. Единственото, за което настояваме, е тяхното участие за два дни и половина и желанието в бъдеще да си сътрудничим с оглед съвместното лечение на многото пациенти.Ето това е началото, което поставихме. Смятам, че в нашата програма сме засегнали твърде

много от всекидневните проблеми, създадени от диабетиците и като начало, като изходна база за работа, засега тя ни устройва. Тя предвижда две визитации, тест за хипогликемия, решаване на клинични задачи, консултации, назначаване на изследвания, документация и терапевтични стратегии в практиката, както и класификация и критерии за диагноза, лечение, превенция и терапия с инсулин при пациенти с тип 1 и тип 2 диабет; цели на лечението; самоконтрол; кетоацидоза - практически съвети; съвременни аспекти на диетолечението; лечение с перорални агенти; хипогликемия, ретинопатия, нефропатия, невропатия, диабетно стъпало, макроангиопатия, артериална хипертония и диабет.

Основен спонсор по българо-датската програма за борба с диабета е световният лидер за производство на инсулин фирмата Ново Нордиск, чиито ангажименти са организирането на един обяд в края на курса, отпечатването на дипломите на завършилите участници и предоставянето на допълнителни материали, включващи “Методични указания за лечение на диабета” и целия техен набор от отпечатани готови материали, заедно с папка за водене на бележки. Във фирмата дори бяха приятно изненадани от нашето предложение да насочим вниманието си и към участъковите терапевти и друг контингент лекари, с които те, по стечение на обстоятелствата, поддържат бегли и малко контакти, тъй като основните хора, с които имат връзки са ендокринолозите.

Не бих се поколебала да кажа, че ние сме уникални - това не се прави никъде на друго място. Наши са инициативата, ентусиазмът, отпечатването на програмите, търсенето на желаещите хора, предлаганота ноу-хау и, разбира се, обучението.n

Записа Михаил МИХАЙЛОВ