Обучение на лекари за центровете01/03/1998

Около голямата маса в едно от уютните помещения на офиса на Ново Нордиск в столицата дузина лекари завършват дискусия върху терапевтичното поведение при предстоящи оперативни интервенции при хора с диабет. Ще последва кратка почивка, а след това - разисквания по новата точка от програмата... Приблизително така протичат двата дни на курса за обучение на лекари за центровете за обучение на хора с диабет, открити през изтеклата година в цялата страна. Целта на тези курсове, започнали преди около месец, е да повиши квалификацията на лекарите, които лекуват в центровете. Кръгът изглежда се затваря: в създадената и функционираща вече мрежа пациентите ще бъдат обучавани за по-добър живот, но е редно те и да бъдат лекувани - съобразно препоръките на Световната здравна организация и на Международната диабетна федерация.

Това е поводът за издаването на една полезна книжка със заглавие “Методични указания за лечение на захарния диабет”. В нея в синтезиран вид са дадени всички елементи на лечението на пациентите с диабет. Идва и важното решение, че е добре всеки лекар да притежава тази книжка. Но, че е още по-добре, ако той я получи по време на семинар, където писмените методични указания се дискутират в чисто практически аспект.

“Времетраенето на курса е два дни, или по-точно - две половинки дни - разказва д-р Цветалина Танкова. - Основното, върху което сме наблегнали, е разрешаването на практически случаи с участието на колегите от курса. Например, терапевтичен контрол при пациенти с диабет тип 1. Макар, че това е всекидневие за всеки лекар, занимаващ се с такива пациенти, вижда се, че все още има някои празноти. По-скоро идеята е да се унифицира лечението и всички да лекуваме пациентите си така, както трябва. Говорим и за терапия при пациенти с диабет тип 2, подготовка на пациенти за операции, лечение на кетоацидоза, поведение при хроничните усложнения, както и при бременните жени с диабет. Методичните указания, които се дискутират тук, не сме ги измислили ние. Те са превод на български език и адаптация на съвременните указания на Световната здравна организация, на Международната диабетна федерация и на Европейската асоциация за изучаване на диабета. С тяхна помощ колегите могат да “сверят часовниците си” със световните познания в областта на диабетното управление.

Тук са се събрали лекари, някои от тях са със специалност “вътрешни болести”, други - още без специалности, а трети са ендокринолози. Независимо от факта, че част от колегите са наистина с голям опит, има за какво да се говори. От особено значение е запознанството с някои новости както в лечението, така и в подхода към диабетика.

Идеята е през тази година да се проведат поне десет такива курса, като се избегнат летните месеци. А това означава, че през тези курсове ще преминат около 120 лекари. Според организаторите числото 11 е добро, защото много големите групи не дават възможност за контакт с всеки участник. Хората се разделят на подгрупи от по двама-трима, дава им се практически казус и всяка група си казва мнението, а накрая се стига до някакъв извод и до разрешаване на конкретния практически случай. “След това отваряме книжката - усмихва се д-р Танкова, - и виждаме, че това, което сме постигнали в момента със съвместни усилия, го има в нея...”

Лектори са проф. Коев, д-р Танкова и д-р Козловски.

Ангажиментите на Ново Нордиск? Преди всичко фирмата подпомогна издаването на книжката, като я спонсорира. Освен това, тя се занимава с цялата организация на курса: от поканването на лекарите, през осигуряването на техния престой до предоставянето на прекрасните условия за работа. ?

ДВЕ МНЕНИЯ

Д-р Андреев, Самоков: “Курсът е организиран изключително добре, навременен е и съчетава всички съвременни методики на работа. Това е полезно начинание и за млади колеги, и за такива с по-продължителен стаж и опит, но незапознати със съвременните постижения, които ни дават тук като насока за поведение. Добре подбрани видео-материали, отлични впечатления за колегите, които водят курса. Във всички случаи ползата е много, много голяма. Особено за мен, например, защото аз отскоро съм в ендокринологичен кабинет и много нови неща научих тук. Вярвам, че и останалите участници в курса са на това мнение”.

Д-р Герасимова, Перник: “Лично аз съм много доволна, защото все пак има неща, които трябва малко да се опреснят, позабравени са.

А за новостите няма откъде другаде да се информираме. Само книжката не винаги може да бъде достатъчна. Има винаги допълнителни разяснения. Тук се вниква в конкретната ситуация, разиграват се практически случаи и проблеми, така че има полза да се види и чуе това, което ни се предлага”.

Михаил МИХАЙЛОВ