Нашите научни консултанти01/03/1998

Проф. д-р ДРАГОМИР КОЕВ, к.м.н.

Ръководител на Клиника по диабетология към Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София; председател на Българското дружество по ендокринология; член на Изпълнителното бюро на Европейската асоциация за проучване на диабета; координатор за провеждане на Сент Винсентската декларация по диабета. Специализирал е по проблемите на захарния дабет във Великобритания, Унгария и Дания.

Д-р НАТАЛИЯ ВЕЛЕВА, к.м.н.

Завеждащ Отделението по ендокринология в Пета градска клинична болница в София; ученичка и последователка на школата на проф. Димитър Андреев, основател на българската диабетология. Специализирала по проблемите на захарния диабет в Германия, Австрия, Дания и Япония.

Д-р ЦВЕТАЛИНА ТАНКОВА, к.м.н.

Главен асистент в Клиника по диабетология към Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София; член на Европейската асоциация за проучване на диабета. Специализирала е в областта на обучението на хора с диабет в Швейцария, Франция, Великобритания и Дания.

Проф. д-р МАРИЯ ДАМЯНОВА, д.м.н.

Педиатър-ендокринолог. Основоположник на детската диабетология в България. Научен консултант и на специализираното издание в. “Диабет”.

Доц. д-р КАЛИНКА КОПРИВАРОВА, к.м.н.

Клиника по ендокринология и диабет, Университетска детска болница, София; национален консултант по диабета в детската и юношеската възраст; ръководител на проблема “Детски диабет” за България; координатор за провеждане на Сент Винсентската декларация; член на Европейската асоциация за изучаване на диабета; член на Международната асоциация за детски и юношески диабет; специализирала по проблемите на диабета в Дания.

Д-р МАЯ КОНСТАНТИНОВА, к.м.н.

Главен асистент в Клиника по ендокринология и диабет, Университетска детска болница, София; член на Международната асоциация за детски и юношески диабет; член на европейската група за детско затлъстяване; специализирала е по проблемите на захарния диабет в САЩ.