Lisofylline може би ще промени терапията на редица заболявания01/03/1998

Компания Cell Therapeutics Inc. и City of Hope National Medical Center /Националният медицински център на САЩ, наречен “Град на надеждата”/ обявиха, че заедно ще разработват нов клас медикаменти за лечение на захарния диабет и неговите усложнения.

Обединените им усилия и възможности ще се фокусират върху откриването и разработването на химически молекули, които блокират увреждащите окислени липиди.

Научен екип на City of Hope е открил, че някои типове реактивни окислени липиди могат да играят важна роля за появата на диабет и неговите съдови усложнения. Ензимът, наречен “човешка левкоцитна 12-липоксигеназа - на английски език human leukocyte 12-Lipoxygenase (12-LO) - е обвинен за създател на тези липиди. Това са показали клетъчните анализи и моделите с животни.

Откриването на химически молекули, които избирателно да регулират обмяната на окислените липиди и фосфолипиди изглежда твърде обещаваща идея. Окислените липиди се свързват с разрушаването на инсулинпроизвеждащите клетки на панкреаса и появата на диабет тип 1. Те са вероятен виновник и за инсулиновата резистентност при диабет тип 2. Окислените липиди могат индиректно да увреждат стените на кръвоносните съдове, да водят до дегенеративни изменения на клетките, до автоимунни и ракови заболявания.

Учените от City of Hope подкрепиха тази хипотеза, като демострираха възможностите на открития от тях препарат, наречен lisofylline. Лизофилин блокира окислените липиди. При модели на животни с диабет той е успял да подобри усвояването на глюкозата от клетките и да намали нивото на гликемията.

City of Hope предоставя правата и експертизата си върху обещаващата химическа молекула на фармацевтичната компания Cell Therapeutics. Започва разработването на технология за нейното получаване и клинично прилагане като терапевтично средство.

Лизофилин се очертава като първи представител на нов клас медикаменти, които селективно ще регулират метаболизма на окислените липиди и фосфолипиди. Вероятно те ще променят концепцията за терапия при раковите и автоимунните заболявания, при захарния диабет и неговите съдови усложнения.