Една мечта се превръща в реалност01/03/1998

Следвайки препоръките на Сентвинсентската декларация, в края на 1996 година министерствата на здравеопазването на Република България и на Кралство Дания приеха съвместна програма за обучение в областта на диабета.

Целта на програмата е да се подобри съществуващата система за грижи за хората с диабет у нас, като се създадат диабетни екипи от лекари и медицински сестри, които да прилагат постиженията на съвременнната диабетология в областта на лечението и обучението на хората с диабет. Това несъмнено ще подобри качеството на техния живот и би било ефикасно средство за профилактика на усложненията от заболяването и намаляване на разходите, свързани с тях.

През 1997 година в цялата страна бяха открити 46 центъра за обучение на хора с диабет, два от които са специализирани в обучението на деца. Във всяка районна и в някои общински болници, в които има специалист-ендокринолог вече има такива центрове. Всеки от тях е обезпечен с компютър, диапозитивен апарат, подходящ набор от диапозитиви и разнообразни нагледни материали по всички проблеми на захарния диабет, които ще се обсъждат с болните.

Обучението протича по единна програма, разработена от наши водещи специалисти. Тя включва следните теми:

Що е диабет?

Хранителен режим и диабет

Лечение с инсулин

Хипогликемия

Какво да правим в случай на заболяване?

Самоконтрол при диабет

Физическа активност и диабет

Как да се предпазим от усложненията

Грижи за краката

Целта е хората с диабет да получат необходимите знания и умения, за да могат да се справят безпроблемно във всекидневието си и да имат пълноценен начин на живот. В края на обучението всеки пациент получава комплект от материали, от които може да направи справка за всеки от дискутираните по време на обучението проблеми.

Приоритет на програмата са всички пациенти на инсулинолечение, като впоследствие ще бъдат обучени и хората, които са на перорално лечение. Болните могат да бъдат насочвани към районните/общинските ендокринолози в съответния град, които пък планират групите за обучение.

Програмата е финансирана от датското правителство и Ново Нордиск. Нейното ръководство се осъществява от координационен съвет, в който участват представители на Министерството на здравеопазването, водещи български ендокринолози и представители на Ново Нордиск. Всички материали за обучение са подготвени и одобрени от Научен съвет, в който влизат едни от най-добрите специалисти в областта на диабета.

Така, чрез добре подготвени специалисти и подходящи материали за обучение, се надяваме програмата да изпълни основната си цел – подобряване на живота и здравето на хората с диабет.

Д-р Пламен КОЗЛОВСКИ

Координатор на българо-датската програма за обучение в областта на диабета