Дати за вашия календар01/03/1998

24-25 април, Будапеща, Унгария

Научна среща на Hypertention in Diabetes EASD Study Group: “Хипертония при диабет”

Информация: Dr Peter T Sawicki, Dept of Metabolic Diseases, Heinrich-Heine University of Dusseldorf, P.O. Box 10 10 07, D-40001, Dusseldorf, Germany. Tel: +49 211 811 7836. Fax:+49 211 811 8772.

9-13 май, Севиля, Испания

4-ти европейски конгрес по ендокринология

Организатор: Европейската федерация на дружествата по ендокринология

Информация: SAYCO, c/Turia 19, E-41011 Sevilla, Spain. Tel: +34 5 428 0688. Fax:+34 5 428 1137.

16-19 май, Франция

33-та годишна среща на Европейската група, изучаваща епидемиологията на диабета (EDESG)

Информация: Dr Beverley Balkau, Inserm U 21, 16 avenue Paul Vaillant Couturier, 94807 Villejuif cedex, France. Tel: 33 1 45 59 51 61. Fax: 33 1 47 26 94 54. E-mail: balkau@vjf.inserm.fr.

17-22 май, Йерусалим, Израел

7-и международен симпозиум върху инсулиновите рецептори и инсулиновото действие

Информация: State of Israel Ministry of Tourism, Marketing Administration, 18 Hillel St, Jerusalim 94581, Israel. Tel:00 972 (2) 249 772. Fax:00 972 (2) 249 818.

13-16 юни, Чикаго, САЩ

8-а годишна научна сесия на Американската диабетна асоциация (ADA)

Информация: Tel: +703 549 1500 /2020/. Fax:+703 683 1351.

28 август - 3 септември, Париж, Франция

8-и международен конгрес по проблемите на затлъстяването

Пленарните лекции и симпозиуми са разделени на шест теми: “Биология на адипозните клетки”; “Генетика на затлъстяването”; “Влияние на поведението и стила на живот”; “Метаболитни аспекти”; “Епидемиология и здравни последици”; “Профилактика, управление и лечение”.

Четири пре- и постсателитни симпозиума:

“Генетика и молекулярна основа на затлъстяването”, 26-28 август, Париж, Франция

“Физическа активност и затлъстяване”, 27-29 август, Маастрихт, Холандия

“Профилактика на затлъстяването”, 26-29 август, Стокхолм, Швеция

“Ендокринология на затлъстяването - база, клинични и терапевтични аспекти”, 4-6 септември, Венеция, Италия.

Симпозиуми, организирани от медицински фирми:

29 август, 15.00-17.00 ч., Knoll Pharmaceuticals; 30 август, 18.00-20.00 ч., F. Hoffman-La Roche Ltd.;

1 септември, 14.00-16.00 ч., Groupe de Recherche SERVIER.

Официален работен език английски.

Congress office:

CONVERGENCES - I.C.O. 98

120, Avenue Gambetta

75020 Paris France

Phone Int.: 33 1 43 64 77 77

Fax Int.: 33 1 40 31 01 65

E-mail: converge@iway.fr.

1-5 септември, Атина, Гърция

8-а международна конференция на Международната диабетна атлетична асоциация

“ Физическо движение при диабет за по-добро качество на живот”

Програмата включва разнообразни теми: патофизиология на инсулиновата секреция по време на спортуване; физическо движение и диабетен контрол; профилактика на усложненията чрез редовна активност; физическо движение и хранене; помагат ли разтоварващите спортове срещу стреса ; грижи за краката при спортуване; физическо движение при бременните диабетички; диабет, хипертония и спорт; предотвратяване на хипогликемията; хронични диабетни усложнения и спорт; новите инсулинови аналози при физическо движение; диабет, депресия и спорт; подобрява ли спортът вграждането на диабетиците в обществото; споделяне на “спортен” опит от лекар с диабет.

Информация: Erasmus Conference Centre

227 Kifissias Avenue, 145 61 Kifissia, Greece, 8th International Conference of the International Diabetic Athletes Association (IDAA). Tel:+301 8054004. Fax:+301 6125021.

IDAA Web Site:

http://www.diabetes-exercise.org.

8-12 септември, Барселона, Испания

34-та годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD’98)

Congress Secretariat: Pacifico, S.A., E. Granados, 44, 08008 Barcelona, Spain. Tel:+34 3 454 54 00; Fax:+34 3 451 74 38.

Симпозиум “Компютрите в диабета ’98”, 6-7 септември, Барселона.

Информация: www.v-chi.dk/conferences/cid98/

Dr Steen Andreassen (chairman) Aalborg University, Department of Medical Informatics and Image Analysis, Fredrik Bajers Vej 7 D2, DK-9220 Aalborg. E-mail: sa@miba.auc.dk.

Симпозиум на Международната диабетна имунотерапевтична група (IDIG) на тема: “Краве мляко и диабет”, 7 септември, Барселона. Информация: Organising Committee, Cow’s Milk and Diabetes Symposium, c/o P O Box 680, 1-00187 Rome, Italy. Tel:+39 6 44700318; Fax:+39 6 44700322. E-mail: P.POZZILLI@CASPUR.IT.

Сателитна среща на EASD Islet Study Group /Групата, изучаваща инсулиновите бета клетки и острови/, 13-15 септември, Гирона, Испания. Темата тази година е: “Бета клетъчна дисфункция - механизми и терапевтични стратегии - гени, инсулин, антигени, пептиди”. За информация:

E-mail gomis@medicina.ub.es;

E-mail iconget@medicina.ub.es.

13-16 септември, Цюрих, Швейцария

24-та годишна научна среща на ISPAD /Международно общество по педиатричен и юношески диабет/.

За информация: Eugen Schoenle, Universitats-Kinderklinik, Steinweisstrasse 75 Zurich, Switzerland CH 8032. Tel: +41 1 266 7597; Fax:+41 1 266 7163.