България е първа в Европа с такава програма01/03/1998

Датското правителство оказва тази помощ, за да могат българските специалисти да се възползват от последните достижения в областта на диабета. Това ще доведе и до основната цел на програмата - да се подобри лечението и качеството на живот на диабетиците във вашата страна. Програмата поставя ударението върху профилактиката на диабетните усложнения, като особено голямо внимание се обръща на обучението на пациентите как сами да си помагат. По този начин програмата ще окаже съществено значение за намаляване на разходите на Министерството на здравеопазването. България е първата страна, която получава такава помощ, макар че вече подобни програми са поискали още няколко страни от Централна и Източна Европа.