Amylin Pharmaceuticals ще продължи тестовете с pramlindite до 2000-та година01/03/1998

Amylin Pharmaceuticals Inc., производител на аналога на човешкия амилин pramlindite (tripro-amylin; AC 137) отложи кандидатурата си за официалното му регистриране в САЩ. Фирмата ще проведе допълнителни интензивни тестове до първата половина на 2000 г. и тогава ще потърси одобрение на антидиабетния препарат от американската Агенция за храните и лекарствата.

Хормонът амилин бе открит през 1987 г. Той се произвежда от бета клетките на панкреаса и представлява партньор на инсулина в контрола на хипергликемията. След неговото откриване, учените попълниха триото от пептидни хормони /инсулин, амилин, глюкагон/, които се произвеждат от панкреаса и регулират глюкозната хомеостаза.

Проучвания доказаха, че подкожното прилагане на прамлиндит 30 минути преди хранене статистически значимо намалява постпрандиалната хипергликемия при пациенти с диабет тип 1, получаващи своята обичайна инсулинова доза. Бъдещите интензивни тестове ще покажат доколко заместителната терапия с амилин може да подобри 24-часовия глюкозен контрол при пациенти с ендогенен инсулинов недостиг.