За списание Доктор Д

Агенция Протос издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

Доктор Д е специализирано медицинско издание, което излиза на всеки шест месеца:

Пролет – Лято (юли)

Есен – Зима (декември)

Разпространява се безплатно само до лекари, които се абонират и предоставят на редакцията пълните си професионални детайли, както и по време на конференции, конгреси и други събития.

Първият брой на Доктор Д бе публикуван през 1997. Тиражът на списанието е 3,200 броя от които 2,700 са абонати (имена, адреси и здравни заведения, в които работят са в списък в редакцията).

Списанието отразява новините в областта на диабетологията, обезитологията и метаболитната кардиология, като публикува обзорни и аналитични авторски статии от български и световни специалисти в тези области на медицината.

На страниците на Доктор D се публикува и обширен дайджест на публикации в Lancet, Diabetes Care, Diabetologia, JAMA, BMJ, New England Journal of Medicine и други медицински списания, които се мониторират редовно от редакционния екип.

Доктор Д предлага на читателите си богата библиография, с уеб адресите на източниците, използвани в статиите, което дава възможност за бързото намиране на допълнителна информация по темата.

Информационни източници Редакционен екип

423,904 total views, 2 views today