Категория: Pharma

Новини от ЕМА

Нови медикаментиЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за прило


Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия

- Novartis придоби IFM Therapeutics срещу $1.6 милиарда, с което получи достъп до портфолиото от


Най-големите фармацевтични компании по продажби

Pfizer е най-голямата фармацевтична компания за 2018, благодарение на продажбите на Ibran


Най-скъпите медикаменти

Все повече тясно специализирани медикаменти с изключително висока цена получава


Топ 10 на най-високо платените ръководители на фармацевтични компании

Richard Gonzales от AbbVie е най-високо платеният главен изпълнителен директор (CEO) на фармац


Новини от ЕМА

Нови медикаментиЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за прило


Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия

- Bristol-Myers Squibb (BMS) ще купи Celgene за $74 милиарда с цел да се превърне във водеща иноватив


Най-продаваните 10 лекарства през 2018

Adalimumab (Humira, AbbVie) продължава да е най-доходоносният медикамент в света за втора поре


1.5 трилиона долара за медикаменти към 2023

Глобалните разходи за медикаменти към 2023 ще надхвърлят $1.5 трилиона (за 2018 те са $1.2


Най-значимите заплахи за глобалното здраве

Разпространението на заболявания, които биха могли да се предотвратят с ваксинир