Категория: Pharma

Новини от ЕМА

Нови медикаментиЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за прило


Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия

- Novartis придоби срещу $2.4 милиарда американската Endocyte, специализирана в радиофармац


Пет нови антибиотика за лечение на резистентни инфекции

Резистентността на микроорганизмите към антибиотици е сериозен проблем, който ог


Emgality – нов медикамент за лечение на мигрена

Emgality (galcanezumab) на Eli Lilly е представител на нов клас моноклонални антитела за превенц


Vabomere – нов антибиотик за лечение на тежки инфекции

Vabomere (meropenem/vaborbactam) на Melinta Therapeutics е одобрен от ЕМА за лечение на следните инфекции п


Новини от ЕМА

Нови медикаментиЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за прило


Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия

- Novartis закупи правата за разработване и продажби на MOR106 - IL-17C моноклонално антитял


CancerSEEK – нов тест за ранно откриване на осем вида злокачествени тумори

Кръвен мулти-аналитичен тест може да насочва към вероятност за наличието на един


Нови терапии, очакващи реимбурсация от 2019, в България

Сред новите терапии, които могат да станат достъпни за българските пациенти от 2019


Новини от ЕМА

Нови медикаментиЕвропейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за прило