Редакционен екип на списание Кардио Д

Д-р Яна Симова, главен редактор
Д-р Димитър Симов, зам.-главен редактор
Д-р Ивайло Траянов
Д-р Зорница Василева
Д-р Олберк Ибишев
Д-р Лиляна Горанова

2,708 total views, 2 views today