Редакционен екип на списание Кардио Д

Д-р Яна Симова, главен редактор
Д-р Димитър Симов, зам.-главен редактор
Д-р Ивайло Траянов
Д-р Зорница Василева
Д-р Олберк Ибишев
Д-р Лиляна Горанова

1,950 total views, 8 views today