Редакционен екип на списание Кардио Д

Д-р Яна Симова, главен редактор
Д-р Димитър Симов, зам.-главен редактор
Д-р Ивайло Траянов
Д-р Зорница Василева

4,214 total views, 6 views today