Съдържанието на избрана от Вас статия ще се появи тук.

Намерени 14 статии от търсенето за "стрептококова инфекция"


md 01/12/2011

Ревизирани указания за лечение на перинатална инфекция със Streptoccocus група B

Ревизирани указания за профилактика и лечение на перинаталната инфекция, предизвикана от Streptoccоcus група В, разработени от Американската колегия по акушерство и гинекология*, бяха публикувани в списание Obstetrics and Gynecology (1). Спазването на препоръките за превенция на трансмисията на Streptoccоcus група В от майката към плода доведе до намаляване с близо 80% на случаите на ранен […]

md 01/10/2004

Нова надеждна противострептококова ваксина

Рекомбинантна, хексавалентна М протеин-базирана ваксина предизвиква производство на типовоспецифични антитела срещу множество серотипове на GAS (Group A Streptococcus) без да създава кръстосана реактивност с тъканите на ваксинираните, показват резултатите от предварителна фаза 1 на клинично проучване, публикувано в августовския брой на The Journal of the American Medical Association (1). Отвореното, неконтролирано, фаза 1 проучване има […]

md 01/04/2018

Клинично приложение на локален спрей Ангал Ментол при тонзилофарингити

Проф. д-р Диляна Вичева1, доц. д-р Илиан Дойков2 1Катедра по Оториноларингология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив 2УМБАЛ „Каспела“, Клиника по УНГ болести – Пловдив E-mail за кореспонденция: dilyanav@yahoo.com Тонзилофарингитът е често срещано възпалително заболяване, свързано главно със сезона на обикновена настинка и ангажиращо небните тонзили, фаринкса или и двете анатомични структури. Въпреки че тонзилофарингитът […]

md 01/11/2016

Нови препоръки за употреба на антибиотици при остри респираторни инфекции при възрастни

Нови указания на Американския колеж на медиците (ACP)* и Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC)**за приложение на антибиотици (АВ) при остри респираторни инфекции при възрастни (ARTI)*** бяха публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1). Неадекватната употреба на антибиотици (АВ) при ARTI увеличава АВ резистентност, хоспитализациите и смъртността от АВ-резистентни инфекции, свързаните с […]

md 01/07/2015

Синдром на токсичен шок

Синдромът на токсичния шок е рядко и животозастрашаващо усложнение на някои видове бактериални инфекции. Често пъти той се причинява от токсини на Staphylococcus aureus, но може да е резултат и на токсини, продуцирани от група А стрептококи (1). Исторически, заболяването се свързва основно с използването на свръхабсорбиращи дамски тампони. След като производители изтеглиха много от […]

md 01/09/2012

Псориазис – хетерогенност, имунология и сърдечносъдов риск

Псориазисът е хетерогенно заболяване с различни клинични форми; подлежащите имунологични нарушения го определят като автоинфламаторно нарушение; асоцииран е с коморбидитет и със сигнификантно повишен сърдечносъдов риск, според публикации в списанията Expert Review of Dermatology и British Journal of Dermatology (1, 2). Псориазисът е едно от най-честите възпалителни кожни заболявания, като засяга 2% от хората в […]

md 01/12/2011

Съвременни препоръки за поведение при стрептококов фарингит

При пациентите със симптоми, характерни за стрептококов фарингит, диагнозата се потвърждава чрез бързия имунен тест за откриване на стрептококов антиген група А (rapid antigen detection testing – RADT*) или чрез изследване на гърлен секрет, ако резултатите от RADT са отрицателни, според статия, публикувана в списание New England Journal of Medicine (1). Средство на първи избор […]

md 01/05/2009

Диагноза и лечение на стрептококов фарингит при деца

Еднократният перорален прием на amoxicillin* е също толкова ефективен, колкото и двукратното приложение на penicillin V за лечението на фарингит, причинен от бета-хемолитичен стрептокок група А (GABHS), при деца в популация с висок риск за остра ревматична треска, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Disease in Childhood (1). Златният стандарт за диагноза […]

md 01/05/2009

Съвременни препоръки за профилактика на ревматичната болест

Актуализирани препоръки за превенция на ревматичната болест (РБ) на American Heart Association (AHA) бяха публикувани през април в списание Circulation (1). Документът предствлява ревизия на указанията от 1995 година и е предназначен за общопрактикуващи лекари, педиатри, ревматолози и кардиолози. Първичната превенция на РБ се осъществява чрез своевременна диагноза и адекватно антибиотично лечение на причинен от […]

md 01/10/2020

Диференциална диагноза и терапия на инфекциите на горните дихателни пътища

Инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП) са най-разпространените остри заболявания в амбулаторната практика. Те варират от обикновена нaстинка (common cold) – леко, самоограничаващо се катарално възпаление на назофаринкса, до животозастрашаващи заболявания като епиглотит (1-3). Горните дихателни пътища (ГДП) включват синусите, носните ходове, фаринкса и ларинкса, които служат като входове към трахеята, бронхите и белодробните алвеоли. […]