Съдържанието на избрана от Вас статия ще се появи тук.

Намерени 577 статии от търсенето за "диабет тип 2 инсулинова резистентност"


dd 01/07/2007

Инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция са двете ключови нарушения в патогенезата на диабет тип 2

Неразбирането на прогресивната природа на диабет тип 2 и „клиничната инерция“ са главните причини за неконтролираната хипергликемия при тази популация пациенти Три вида хормони – инсулин, глюкагон и инкретини участват в глюкозната регулация Въпреки че пациентите с диабет тип 2 имат инсулинова резистентност, това нарушение не може самостоятелно да доведе до появата на диабетна хипергликемия. […]

dd 01/11/2020

COVID-19 и Диабет – патофизиология и препоръки за лечение

Коронавирусната болест (COronaVIrus Disease 2019 – COVID-19), причинена от SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), протича по-тежко при пациентите със захарен диабет (ЗД), особено при случаите със ЗД тип 2 (ЗДТ2), които са по-възрастни и със затлъстяване (метаболитен синдром), придружаващи сърдечносъдови заболявания (артериална хипертония, сърдечна недостатъчност) и напреднали микро- и макроваскуларни усложнения. COVID-19, като […]

dd 01/11/2020

Metformin намалява смъртността от COVID-19 при пациентите със ЗДТ2

Metformin – медикаментът на първи избор за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), има комплексен механизъм на действие, включително и противовъзпалителна активност, поради което е много вероятно да понижава и риска за тежка коронавирусна болест 19 (COVID-19), като този ефект е независим от глюкозо-понижаващото му действие, показват данните от обсервационни проучвания във Франция, САЩ […]

dd 01/11/2020

Превенция на сърдечносъдовия риск при пациентите със захарен диабет в условията на COVID-19

Захарният диабет, напредналата възраст и мъжкият пол, заедно с класическите сърдечносъдови рискови фактори (артериална хипертония, затлъстяване и тютюнопушене), са свързани с неблагоприятен изход при коронавирусна болест (Corona Virus Disease – COVID-19), особено при случаите с усложнения като остър респираторен дистрес синдром и кардио-ренално-пулмонално органно увреждане. При инфекция със SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), […]

md 01/09/2020

Дислипидемия при пациенти с метаболитен синдром и диабет тип 2

При пациентите с нарушена глюкозна обмяна – предиабетни състояния като нарушена гликемия на гладно (НГГ) и/или нарушен глюкозен толеранс (НГТ), или изявен захарен диабет тип 2 – много често се наблюдава и дислипидемия, за която са типични следните отклонения в липидния профил: хиперхолестеролемия (повишени нива на общ холестерол и на холестерол в липопротеините с ниска […]

kd 01/09/2020

Натриево-глюкозните котранспортни инхибитори (SGLT2i) при сърдечна недостатъчност

Прогнозата при сърдечна недостатъчност (СН) остава лоша, въпреки напредъка в лечението. През последното десетилетие проучвания с инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2i) при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) доказаха ползи от три SGLT2i (empagliflozin, canagliflozin и dapagliflozin) по отношение на редукция на хоспитализациите по повод СН. След това се установи, че dapagliflozin намалява […]

md 01/12/2019

Клинично приложение на фиксирана комбинация insulin degludec/liraglutide при ДТ2

Фиксираната дозова комбинация insulin degludec/liraglutide* (IDegLira) осигурява допълнително подобрение на гликемичния контрол, с по-малко нежелани странични ефекти, при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), които са с недостатъчно добре контролирано заболяване при монотерапия с агонист на рецептора на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1RA) или базален инсулин. Данните са от обзор на фармакологията, фармакокинетиката, ефикасността и профила на […]

dd 01/12/2019

Semaglutide – ефикасност и профил на безопасност при лечение на ЗДТ2

Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) e комплексно заболяване с прогресивно протичане. Затлъстяването, което е свързано с инсулинова резистентност, е основата на относителния инсулинов дефицит и други патофизиологични промени, водещи до развитие на метаболитни и сърдечносъдови нарушения. Класическата глюкозо-понижаваща терапия на заболяването с инсулинови секретагози (сулфонилурейни производни) и инсулин е свързана с клинично значими нежелани ефекти […]

dd 01/12/2019

Терапия на диабета през бременността

Американската диабетна асоциация (ADA) публикува нови стандарти за лечение на диабет при бременни жени (1). Честотата на диабет при бременни се увеличава в развитите страни. Основната част е гестационен диабет (ГД), а останалата – съществуващи преди бременността диабет тип 1 (ДТ1) или диабет тип 2 (ДТ2). Особена тревога буди увеличаването на ГД и ДТ2, успоредно […]

dd 01/12/2019

GLP-1 рецепторните агонисти при ЗДТ2: механизъм на действие и сърдечносъдови ефекти

Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) се дължи на комбинацията от инсулинова резистентност, функционална недостатъчност на бета-клетките на панкреаса и прекомерна секреция на глюкагон (хиперглюкагонемия). ЗДТ2 е системно заболяване, при което дисфункцията на множествени органи и тъкани води до хипергликемия. Това сложно метаболитно нарушение е свързано с микро- и макроваскуларни усложнения. Дългосрочното увреждане на микроваскулатурата причинява […]